• 1
  • 2
  • 3

 

Együtt Abaúj-Zemplén értékeiért


A Tisza és a Hernád folyók által közrefogott szûkebb hazánk Magyarország természeti és kulturális, valamint gazdaságtörténeti értékekben egyik leggazdagabb területe. Kevés hazai táj rendelkezik akkora változatossággal, mint a Zempléni-hegység, Hegyalja, Bodrogköz és Hernád-völgy táj együttese. A nemzetközi jelentõségû vizes élõhelyektõl a zárt középhegységi erdõkig a legtöbb tipikus magyarországi élõhely, mediterrán jellegû növény és állatfajoktól a magashegységekre jellemzõkig a hazánkból ismert fajok többsége megtalálható a térséget alkotó kistájak területén. Számos faj teljes magyarországi állománya, még több állományának legjelentõsebb része itt található. Mindezekhez kapcsolódik számos országos vagy regionális jelentõségi kulturális zarándokhely. Ugyanakkor a lakosság, és ami ennél sokkal nagyobb probléma, a helyi döntéshozók, gazdálkodók nem rendelkeznek elégséges ismerettel, információval ezen értékekrõl.
Abaúj és Zemplén gazdasági megújulásának, modernizációjának alapjait csak a helyi értékek jelenthetik. (Magyarországon belül is perifériának számít e térség, fokozottan így lesz az Európai Unióhoz való csatlakozás után.)
Számos országos és helyi, települési szintû egyesület, alapítvány, baráti kör tagjai tevékenykednek évek óta Abaúj és Zemplén természeti és kulturális értékeinek feltárásán és megõrzésén. E tevékenységek többsége egymással párhuzamosan, de egymástól függetlenül zajlik. Az értékek eredményes megóvására, a helyi érdekek regionális és országos szinten történõ hatékony képviseletére ilyen formában nagyon kevés az esély.
2000 november 11-én Sátoraljaújhelyben, a Kazinczy Ferenc Múzeumban tartotta alakuló ülését az Abaúj–Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület. Az Egyesület célja: Abaúj és Zemplén természeti és kulturális értékeinek megõrzése, az ezért tenni akarók összefogása, ezáltal a területen élõk életminõségének javítása. Régiónk természeti értékeinek bölcs hasznosítása növeli a táj lakosságmegtartó képességét, a természeti értékekre épülõ, azokat hosszú távon hasznosító fenntartható fejlõdést tesz lehetõvé.
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, által felvállalt tevékenységi körök a térségünkben folyó tudományos tevékenységek, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem minél hatékonyabb segítése. A helyi értékek gazdasági életben való hasznosítására vállalkozók képzése, az ebbõl adódó problémák felvetése, megoldási lehetõségek keresése. A döntéshozók segítése megbízható, pontos információkkal. Fórum biztosítása az érdekeltek számára. Nyilvánosság biztosítása, reklám. Szakmai segítségnyújtás és képviselet a vállalkozók természetvédelmi problémái esetében.
A természeti értékek megújuló erõforrások. Hasznosításuk és megõrzésük minõségi idegenforgalom keretében lehetséges. Ökoturizmus (a természeti értékek irányított bemutatása), kultúrturizmus (mûvészeti rendezvények, népi hagyományok, a honfoglalástól napjainkig jelenlévõ történelmi emlékek, ipartörténet, stb.), sport - vízi, lovas, vadász - turizmus, borturizmus, gasztronómia egymásra épülõ, ellenõrzött keretek között történõ bemutatása során. (A jelenleg jellemzõ 1-2 napos átmenõ turizmus helyett.)
Meg akarunk tenni mindent az ehhez szükséges feltételek kialakulásáért. Hogy a fogadóhelyek, egymást reklámozva, kölcsönösen kínálják programjaikat. Tanösvények kerüljenek kialakításra (minden település esetében lehetõség van egy az adott területre jellemzõ kijelölésére), melyek többszörös funkciót tölthetnek be: a helyi lakosság szemléletformálása, regionális, országos és nemzetközi szintû bemutatás. (Kialakításuk nem pénz, szándék kérdése!) Támogatnánk madárvárták kialakítását. A Magyarországot madármegfigyelés céljából felkeresõ turisták a Hortobágy és a Zempléni-hegység nemzetközileg már ismert madárvilága miatt érkeznek hazánkba. Segítenénk speciális túraútvonalak kijelölését. Az idõs neves és névtelen fák történeti emlékei (történetei) összegyûjtése.
Az egyesület fõ célja, melynek megvalósulását szeretné elõsegíteni valamennyi tevékenységi köre eredményes mûvelésével, a térségünkben található védett területekbõl (Zempléni Tájvédelmi Körzet, Tokaj–Bodrogzug Tájvédelmi Körzet, Long-erdõ Természetvédelmi Terület, Erdõbényei fás legelõ Természetvédelmi Terület, Füzérradványi park Tájvédelmi Terület, Megyaszói Tátorjános Tájvédelmi Terület, Tállyai Patócs-hegy Tájvédelmi Terület, Bodrogkisfalud–Szegi Várhegy Természetvédelmi Terület) kialakítandó Nemzeti Parkért való fellépés. A nemzeti parki státusz már önmagában a minõségi turizmust vonzó tényezõ. Egy nemzeti park feladatai az értékek kezelése, megõrzése, bemutatása, az iskolákban folyó környezetvédelmi oktatás segítése. A kutatás az értékek feltárását szolgálja és biztosítja az ezek megõrzéséhez szükséges információkat. A passzív megõrzés és az aktív kezelés teszi lehetõvé az értékek megmaradását. A bemutatás feladata az értékek széles társadalmi rétegek felé történõ közvetítése. A megõrzés és kezelés valamint bemutatás számtalan szállal kapcsolódik a gazdasági élethez, annak szerves részét képezi. (Munkahelyek, helyi- és biotermékek, helybe jövõ piac, reklám, stb.) Térségünk körülményeit hosszú távon a gazdaság és a természetvédelem együttesen fogja meghatározni. A helyi értékek pusztulása, az erre épülõ gazdasági ágak hanyatlásához, végsõ soron tönkremeneteléhez vezet.
Az alapítók ötfõs vezetõséget választottak: Hegyessy Gábor elnök, Varga Sándorné elnökhelyettes, Géczi István titkár, Bereczki Béla és Szegediné Gonda Zsófia vezetõségi tagok személyében.
Jelen bemutatkozás keretében csak vázolni tudjuk (a teljesség igénye nélkül) a meglévõ problémákat, a már megfogalmazódott elképzeléseinket, a követendõnek vélt példákat. Várjuk mindazok jelentkezését, akik a fentiekben leírtakért tenni szeretnének, gyakorlati munkával, építõ kritikával, meglévõ ismeretekkel, kapcsolataikkal. Az Abaúj–Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület elérhetõ:

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 11.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel.: 47/321-300

Géczi István
titkár