• 1
  • 2
  • 3

 

Közhasznúsági jelentés 2002

ABAÚJ-ZEMPLÉN ÉRTÉKEIÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 11.
Adószám: 18436312-1-05
Számlaszám: 55500029-15003391

Egyesületünk 2000. december 2-án alakult. Alapító okiratában megfogalmazott céljai: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. A 2002. év folyamán két gyakorlati természetvédelmi programot és két környezeti nevelési továbbképzést bonyolítottunk le, melyek megvalósításához még 2001-ben adtunk be pályázatokat és nyertünk el támogatást.
Az egyik támogatásból készült el és jelent meg - a pincetulajdonosok tájékoztatása céljából - a Bõrszárnyú pincelakók címû kiadvány. Ez Egyesületünk elsõ kiadványa. Ehhez kapcsolódott a hegyaljai hegyközségek vezetõivel való kapcsolatfelvétel, hegyközségi gyûléseken tájékoztatók tartása, és a Hegyalján található pincesorok egy részének, mint denevér-élõhelyeknek a felmérése.
A másik pályázat mesterséges odúk készítését, kihelyezését, ellenõrzését tette lehetõvé. Közel 300 db odú készült el és lett kihelyezve. Az eredményesebb iskolai környezeti nevelést fogják szolgálni a telkibányai, erdõhorváti általános iskolák számára kialakított odútelepek. Bõvítettük a Mikóháza határában az elmúlt években a Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola diákjai által kialakított odútelepet. A Telkibányán kialakítandó telep a helyi erdei iskola programkínálatát is gazdagítani fogja. Kihelyezésre kerültek odúk Füzérradvány, Sátoraljaújhely, Széphalom és Viss területén. A programok mûködésre fordítható keretébõl tudtuk fedezni Egyesületünk 2002. évi mûködési költségeit. Az újabb eredményes pályázatoknak köszönhetõen programjaink folytatódnak 2003-ban.

Az év elején együttmûködési megállapodást kötöttünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézettel. Ez tette lehetõvé, hogy eredményesen pályázhassunk környezeti nevelési továbbképzés szervezésére. Sátoraljaújhelyen szeptemberben, Sárospatakon novemberben kerülhetett lebonyolításra a Pedagógiai Intézet egy-egy 30 órás akkreditált továbbképzése 17-17 fõ részvételével. A továbbképzések helybehozásának köszönhetõen a résztvevõk szûkebb környezetünk állapotáról juthattak friss ismeretekhez. A két továbbképzés eredményességét igazolja, hogy a Pedagógiai Intézet lehetõvé tette 2003-ban újabb két képzés megszervezését.
Az év folyamán hat pályázatot nyújtottunk be. Ebbõl kettõt utasítottak el, négy pedig – összesen 1,5 millió forint – támogatásban részesült.


2002. év

 

Bevételek:
2 411 639 Ft
Pályázatok:  
1 800 000 Ft
Cél szerinti tevékenység bevétele
585 000 Ft
Tagdíjak, támogatások:  
15 000 Ft
Egyéb bevételek:
11 639 Ft
Kiadások:
1 219 111 Ft
Anyagfelhasználás
304 214 Ft
Egyéb költségek és ráfordítások:
914 897 Ft

 

Az egyesület 2002-ben nem részesült költségvetési támogatásban.
Az egyesületnek nincs saját vagyona.
A közhasznú egyesület tisztségviselõi nem részesültek juttatásokban.