• 1
  • 2
  • 3

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003

ABAÚJ-ZEMPLÉN ÉRTÉKEIÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 11.
Adószám: 18436312-1-05
Számlaszám: 55500029-15003391


Egyesületünk 2000. december 2.-án alakult. Alapító okiratában megfogalmazott céljai: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem.
2003 folyamán megvalósítottuk a 2002-ben pályázati támogatásban részesült programjainkat. Elkészült Bõrszárnyú barátaink címmel a térségünkben zajló denevérvédelmi tevékenységet bemutató kisfilm. A mesterséges fészekodú program keretében elkészült 78 B típusú odú és 20 db urali bagoly költõláda, félkész állapotban van 80 db B típusú, és készül 20 szalakóta odú a Zempléni Tájvédelmi Körzet kérésére. A denevérvédelmi program keretében elvégeztük tájegységünk monitoringját, újra megjelentettük a Bõrszárnyú pincelakók címû kiadványt, valamint 4-féle denevér-képeslapot. Megjelentettük az Abaúj-Zemplén Természeti Értékei címmel elindított sorozat elsõ kiadványát: Kígyók Abaúj-Zemplénben. Év elején részt vettünk a környezeti nevelés megyei helyzetének felmérésében. Tavasszal fórumot szerveztünk Pálházán, a Térségi Mûvelõdési Házban, a Honvédelmi minisztériummal együtt mûködve, a Telkibánya határában található Kánya-hegyen épülõ katonai beruházásról. Részt vettünk a 2002/03-as tanév végén Sátoraljaújhelyben szervezett tehetséggondozó tábor munkájában. Folyamatosan együttmûködtünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezeti Nevelõk Egyesületével, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézettel, a sátoraljaújhelyi és a sárospataki Közoktatási Ellátási Körzet szakembereivel.
Az év folyamán nyolc pályázatot adtunk be. Hat részesült támogatásban, kettõ került elutasításra. Támogatásban részesült pályázataink, konkrét programokra: 1. Mesterséges fészekodúk készítése, telepítése és monitoringja a Zempléni-hegység erdõiben, 300 000 Ft; 2. Denevér-élõhelyek felmérése és védelme a Zempléni-hegység térségében 300 000 Ft; 3. „Környezeti nevelési továbbképzés hegyközi pedagógusok részére”, 500 000 Ft (Mindhárom a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium „Zöld Forrás” pályázati kiírásából); 4. Erdei Iskola lehetõségei, adottságai Abaúj-Zemplénben, továbbképzés, 750 000 Ft (Oktatási Minisztérium).
Mûködésre: 1. Sátoraljaújhely Város Képviselõ-testületének Civil-, Ifjúsági- és Sportügyi Bizottsága támogatása, 10 000 Ft; 2. Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala támogatása, 200 000 Ft.
Egyéb programok bevétele: Környezeti nevelési ismeretek bõvítése – nemzeti parkok. A Bükki Nemzeti Park, Zempléni Tájvédelmi Körzet, továbbképzés a B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézettel együtt mûködve, 540 000 Ft.
Lebonyolítottunk 27, illetve 23 fõ bodrogközi, hegyaljai, hegyközi, sárospataki és sátoraljaújhelyi pedagógus részvételével két környezeti nevelési továbbképzési programot.
Elkészítettük az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásában, a mesterséges üregek védetté nyilvánítási programja keretében, 15 mesterséges üreg védetté nyilvánítási javaslatát. A Magyarok Világszövetsége Zemplén Tagozatával együttmûködve 2003. szeptember 10-tõl 2004. június 2-ig tart a „20 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet” címû 18 elõadásból álló elõadássorozat.
Az egyesületnek nincs saját vagyona.
A közhasznú egyesület tisztségviselõi nem részesültek juttatásokban.

2003. év

 

Bevételek:
 
Pályázati támogatás 
1 150 000 Ft
Belföldi magántámogatás 
32 000 Ft
Tagdíj   
56 000 Ft
Alaptevékenység bevétele 
897 000 Ft
Összesen: 
2 135 000 Ft
Kiadások:
 
Anyagköltség:  
357 551 Ft
Egyéb költség:
 
-         anyagjellegû költségek:
432 930 Ft
-         bankköltség:
25 500 Ft
-         bérleti díj: 
80 000 Ft
-         könyvelés:
60 000 Ft
-         alvállalkozói teljesítés: 
678 000 Ft
-         megbízási díj és járulékai:
10 320 Ft
-         egyéb:  
647 559 Ft
Összesen: 
2 291 860 Ft

 

Hegyessy Gábor
elnök