• 1
  • 2
  • 3

 
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004


Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 11.

Adószám: 18436312-1-05

Számlaszám: 55500029-15003391

 

Egyesületünk 2000. december 2.-án alakult. Alapító okiratában megfogalmazott céljai: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem.

2004 folyamán megvalósítottuk a 2003-ban pályázati támogatásban részesült programjainkat. Bõrszárnyú barátaink címmel a térségünkben zajló denevérvédelmi tevékenységet bemutató kisfilmet eljuttattuk a térség általános iskoláiba. A denevérvédelmi program keretében elvégeztük tájegységünk monitoringját. A mesterséges fészekodú program keretében folytattuk a B típusú énekesmadároduk, uráli bagoly költõládák, szalakóta odúk készítését, az odútelepek ellenõrzését. Meghirdettük az „Egy iskola, egy odútelep” programot, melynek keretében több iskola részére mesterséges odúkat biztosítottunk. Az Oktatási Minisztérium támogatásával lebonyolítottuk az Erdei iskola lehetõségei, adottságai Abaúj-Zemplénben címû erdei iskolai pedagógus-továbbképzõ programot.

A Magyarok Világszövetsége Zempléni Tagozatával együttmûködve 2003. szeptember 10. és 2004. június 2. között bonyolítottuk le a „20 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet” elnevezésû elõadássorozatot. Az elõadások anyagát, azonos címmel, a Sátoraljaújhelyi Közoktatási Ellátási Körzettel együttmûködve kiadvány formájában is megjelentettük.

Megjelentettük továbbá az Abaúj-Zemplén Természeti Értékei címmel elindított sorozat három újabb kiadványát: Zempléni odútelepek madár- és emlõsfajai, Denevérek, Kétéltûek címekkel. Folyamatosan együttmûködtünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezeti Nevelõk Egyesületével, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézettel, a sátoraljaújhelyi és a sárospataki Közoktatási Ellátási Körzet szakembereivel.

Az év folyamán négy pályázatot adtunk be. Három részesült kedvezõ elbírálásban, egy került elutasításra. A Nemzeti Civil Alapprogramból 550 000 Ft mûködési támogatásban részesültünk. A Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 400 000 Ft-os támogatást nyújtott. A KÖVICE pályázati kiírás keretében benyújtott pályázatunkra 500 000 Ft-os támogatást ítéltek meg (A szerzõdéskötés, megvalósítás 2005-06 folyamán fog sorra kerülni.).

Az egyesületnek nincs saját vagyona.

A közhasznú egyesület tisztségviselõi nem részesültek juttatásokban.


 

Bevételek:
 
Egyéb bevételek      
1 841 290 Ft
ebbõl:
 
- központi költségvetési    
1 737 500 Ft
- egyéb  
   103 790 Ft
Pénzügyi mûveletek bevételei    
10 440 Ft
Tagdíjak       
    7 000 Ft
Összes bevétel  
   1 858 730 Ft
Kiadások:
 
Anyagjellegû ráfordítások   
  1 930 956 Ft
Személyi jellegû ráfordítások      
38 700 Ft
Értékcsökkenési leírás    
 65 212 Ft
Összes kiadás 
  2 034 868 Ft

 

Hegyessy Gábor

elnök