• 1
 • 2
 • 3

Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 11.
Adószám: 18436312-1-05  Számlaszám: 55500029-15003391
www.azertke.hu; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel/Fax: 47/321-300, 70-262-5553, 70-532-6439


KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2006. évrõl
Egyesületünk 2000. december 2.-án alakult. Alapító okiratában megfogalmazott céljai: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem.
2006 folyamán megvalósítottuk a 2005-ban pályázati támogatásban részesült programjainkat.  A denevérvédelmi program keretében elvégeztük tájegységünk monitoringját és az egyik denevérélõhely rekonstrukcióját. A mesterséges fészekodú program keretében folytattuk az odúk készítését, az odútelepek ellenõrzését.
2006 tavaszán két helyszínen bonyolítottuk le a „20 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet” elnevezésû elõadássorozatot, valamint újra megjelentettük a „Húsz éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet” címû, az elõadások anyagát tartalmazó kiadványt.
Folyamatosan együttmûködtünk a sátoraljaújhelyi és a sárospataki Közoktatási Ellátási Körzet szakembereivel. A Sátoraljaújhely Kistérség Többcélú Társulás felkérésére környezeti nevelési továbbképzést valósítottunk meg.
Elkészítettük és mûködtetjük a www.civilzemplen.hu honlapot.
Az év folyamán hét pályázatot adtunk be. Öt részesült kedvezõ elbírálásban, kettõ került elutasításra. A Nemzeti Civil Alapprogramból 354 000 Ft mûködési támogatásban részesültünk. A Nemzeti Kulturális Alapprogramtól 360 000 Ft támogatást nyertünk el nyomdaköltségre. E támogatásból került megjelentetésre az „Abaúj és Zemplén Tájainak Makroszkopikus Rákjai” címû könyv (Szerzõi: Kontschán Jenõ – Hegyessy Gábor – Csordás Beáta). A „Zöld Forrás 2006” pályázati kiírás keretében benyújtott pályázatainkra 1 150 000 Ft-os támogatást ítéltek meg. (A megvalósítás 2007 folyamán fog sorra kerülni.)
A mûködésre kapott költségvetési támogatásból egyrészt technikai fejlesztésre – TFT monitor, multifunkciós berendezés – került sor, másrészt önerõként szolgált, egy fõállású munkaerõnek az egyesület által 2006. szeptember 30-ig a Munkaügyi Központtól elnyert támogatással történt alkalmazásához.
Az 1%-os felajánlásokból származó támogatást környezeti nevelési célú kiadvány megjelentetésére tartalékoltuk.
Egyesületünk nem nyújtott támogatást más szervezetek részére.
Az egyesületnek nincs saját vagyona.
A közhasznú egyesület tisztségviselõi nem részesültek juttatásokban.

Pénzügyi beszámoló


Bevételek: 4 216 497 Ft

 

  • Cél szerinti tevékenység: 38 760 Ft

 

  • Tagdíj: 6 000 FT

 

  • SZJA-visszautalás: 96 287 Ft

 

  • Pályázat: 3 818 160 Ft

 

  • Támogatások: 250 000 Ft

 

  • Kamat: 7 290 FtKiadások: 3 487 024 Ft  • Alvállalkozói tev.: 100 000 Ft

 

  • Munkabér: 567 000 Ft

 

  • Munkabér közterhei: 181 440 Ft

 

  • Tárgyi eszköz beszerzés: 550 500 Ft

 

  • Egyéb felmerülõ költségek: 2 088 084 Ft
Sátoraljaújhely, 2007. január 26.
Hegyessy Gábor
elnök


 


A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

2005


2006


2 492 000 Ft


4 216 497 Ft


I. Pénzügyileg rendezett bevételek

2 492 000 Ft


4 216 497 Ft


1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás
c) egyéb, ebbõl 1%  96 287 Ft

382 000 Ft


426287 Ft


2. Pályázati úton elnyert támogatás

1 957 000 Ft


3 488160 Ft


3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel

43 000 Ft


38 760 Ft


4. Tagdíjból származó bevétel

31 000 Ft


6 000 Ft


5. Egyéb bevétel

3 000 Ft


257 290 Ft


II. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek

0 Ft


0


B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0 Ft


0


C. Tényleges pénzbevételek

2 492 000 Ft


4 216 497 Ft


D. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek

0 Ft


0


E. Közhasznú tevékenység ráfordításai

1 359 000 Ft


3 487 024 Ft


1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások

947 000 Ft


3 038 398 Ft


2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások

225 000 Ft


363596 Ft


3. Ráfordítást jelentõ elszámolások

0 Ft


0


F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0 Ft


0


G. Közhasznú tevékenység eredménye

1 133 000 Ft


814 503 Ft


1. Tárgyévi pénzügyi eredménye

1 133 000 Ft


814 503 Ft


H. Vállalkozási tevékenység eredménye

0 Ft


0


I. Összes pénzügyi eredmény

1 133 000 Ft


814 503 Ft


J. Nem pénzben realizált eredmény

0 Ft


0


K. Adófizetési kötelezettség

0 Ft


0


L. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye

0 Ft


0

     

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások

187 000 Ft


748440 Ft


1. Bérköltség

160 000 Ft


567 000 Ft


ebbõl: - megbízási díjak

53 000 Ft


0


3. Bérjárulékok

27 000 Ft


181 440 Ft


B. A szervezet által nyújtott támogatások

0 Ft


0

     

A. Befektetési eszközök

585 000 Ft


771 904 Ft


I. Immateriális javak

0 Ft


0


II. Tárgyi eszközök

585 000 Ft


771 904 Ft


III. Befektetett pénzügyi eszközök

0 Ft


0


Forgóeszközök

1 480 000 Ft


1 732 375 Ft


IV. Pénzeszközök

1 480 000 Ft


1 732 375 Ft


Eszközök (Aktívák) összesen

2 065 000 Ft


2 504 279 Ft


C. Saját tõke

1 176 000 Ft


853 263 Ft


I. Induló tõke/Jegyzett tõke
   

II. Tõkeváltozás/Eredmény

1 133 000 Ft


814 503 Ft


IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl
(Közhasznú tevékenységbõl)

43 000 Ft


38 760 Ft


D. Tartalék

889 000 Ft


1 651 016 Ft


F. Kötelezettségek
   

II. Rövid lejáratú kötelezettségek
   

Források (Passzívák) összesen

2 065 000 Ft


2 504 279 Ft

 

Sátoraljaújhely, 2007. január 26.
Hegyessy Gábor
elnök