• 1
  • 2
  • 3

Mindennapi katasztrófák

Akarva-akaratlanul a legkülönbözõbb módon pusztítjuk természetes környezetünket és annak élõvilágát! A ciánszennyezés kapcsán - ahol a Tisza halait láthattuk elpusztulni -, egyéb problémák is hasonló figyelmet érdemelnének. Közülük most csak azt nézzük meg, mi is történik közútjainkon.


(béka képe...)

L A S S Í T S !

ÓVD AZ ÁLLATOKAT!


Szõlõbe járóként gyakran a 37-es fõúton kerékpározom, ahol egyes napokon rendkívül sok békát, siklót és madarat találtam elgázolva. Mindig tervezgettem, hogy rendszeresen megszámolom az itt elpusztult állatokat. Késõbb, mikor ennek megvalósításához segítséget kaptam, az addig két km-es szakasz 15 km-re bõvült. Így a bodrogkeresztúri leágazás és a tolcsvai leágazás közötti útszakasz oda-vissza vizsgálata realizálódott háromnaponkénti bejárással.
1997 június 24-tõl október 15-ig, majd 1998 július 27-tõl október 18-ig, összesen 65 felméréssel megdöbbentõ mennyiségû elpusztult állatot számoltam össze. Azt gondolom, hogy elégséges csupán állatcsoportonként ismertetnem az elgázolt állatok példányszámát. Legnagyobb mennyiségben a békák különbözõ fajai voltak találhatók, összesen 6845 példány. A siklók közül 2119, a gõték 457, míg a gyíkok 40 elgázolt példányát találtam. Hasonló nagyságrendben pusztult állatcsoport a rágcsálók rendje volt még, 1233 példánnyal, melyet csak a teljesség igénye miatt említek. Õket is külön-külön meg kellett néznem, mivel denevéreket is elgázolnak éjszakánként. Igaz "csak" 14 példányt találtam. Ragadozó emlõsökbõl 43 került listámra. Ezek fõleg házimacskák és rókák voltak, ám akadt borz és hermelin is. A rovarevõk családjából 11 példány sün elgázolt tetemét találtam. No és persze a madarakat: 511-et számoltam össze. A tövisszúró gébicsek meglepõen nagyszámban hevertek az utakon. Hazánkban, fõleg itt Hegyalján ma még gyakorinak mondható ez a madárfaj. Nyugat felõl azonban erõsen fogyatkozik állománya, sõt van olyan ország, ahonnan már teljesen eltûnt. A 25 megtalált madárfaj közül 127 példányát jegyeztem fel.

 


Elpusztult állatok példányszáma


Állatcsoport 1997 1998 Összesen
       
békák és gõték 1497 5805 7302
gyikok 20 20 40
siklók 846 1273 2119
madarak 329 182 511
rovarevõk 6 5 11
denevérek 4 10 14
rágcsálók 1164 69 1233
ragadozók 32 11 43
Összesen 3898 7375 11273


Gondoljunk csak bele, hány km út hálózza be hazánkat! Ezen a rövidke szakaszon 11 273 állat pusztult el. Ha ebbõl kivonjuk az 1233 rágcsálót, akkor is több mint 10 000 védett állat lelte halálát. A márciustól júliusig tartó idõszakban - melyben nem végeztem vizsgálatokat - hasonlóan elszomorító számok adódhatnának. Nem is ragozom tovább. Én, ha autóm volánja mögött ülök, már megpróbálok vezetés közben minél kevesebb állatot elütni, de nem könnyû és nem veszélytelen. Igen sokat érne, ha autóstársaim is felfigyelnének erre a problémára és esélyt adnának a tavasszal szaporodó helyükre igyekvõ, majd õsszel onnan visszatérõ kétéltûeknek, hüllõknek és más állatoknak.
Az utakon elgázolt állatok felmérését a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület egyik programja keretében végezhettem a hajdani Környezetvédelmi Alap támogatásával.

Petrovics Zoltán